Satysfakcja Klienta to nasz priorytet !

Telewizja przemysłowa jest to system przekazywania obrazu z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery. Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp.

Podstwowymi elementami monitoringu wizyjnego są:

 • kamery przemysłowe
 • obiektywy
 • rejestratory cyfrowe DVR
 • zasilacze 

Obecne systemy monitoringu wizyjnego powinny umożliwiać użytkownikowi kompleksowe monitorowanie, analizowanie oraz zapisywanie obrazów z kamer przemysłowych. Większość systemów telewizji przemysłowej korzysta z rozwiązań opartych na rejestratorach przemysłowych lub serwerach PC. Zarządzanie materiałem wizyjnym w systemach telewizji przemysłowej obejmuje przede wszystkim monitorowane obrazy, które w zależności od platformy i dostępnych rozwiązań może być realizowane bezpośrednio z urządzenia rejestrującego lub zdalnie przez sieć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub dedykowanego oprogramowania, które zainstalowano na komputerze.
 

Kamery przemysłowe są najważniejszymi elementami w telewizji przemysłowej. Kamery wykorzystywane są do kontrolowania i zapewnieniania bezpieczeństwa posiadłości. Zainstalowanie kamer monitorujących stwarza większe prawdopodobieństwo schwytania włamywacza lub napastnika poprzez uwiecznienie jego wizerunku.

Wyróżniamy różne rodzaje kamer:

 • Kamery kompaktowe
 • Kamery kopułkowe
 • Kamery płytkowe
 • Kamery z oświetlaczem podczerwieni
 • Kamery szybkoobrotowe
 • Kamery IP i megapixelowe

Najważniejszym elementem kamery jest przetwornik obrazu (CCD lub CMOS), który pozwala na przetwarzanie obrazu z obiektywu na sygnał elektryczny-video. Różnica między przetwornikiem CCD, a CMOS w kamerach przemysłowych polega na tym iż przetwornik CCD w kamerach: nie może odczytywać zawartość pojedynczego piksela, matryca posiada jeden przetwornik ładunku na napięcie i jeden przetwornik A/D (napięcie na liczbę). Ze względu na swą budowę matrycy CCD pobierają więcej mocy w czasie pracy, bardziej się więc grzeją i szybciej zużywa się bateria lub akumulator zasilający aparat z tą matrycą. Posiadają większy współczynnik wypełnienia, czyli stosunek powierzchni pikseli do powierzchni całej matrycy.
 

Obiektyw to istotna część kamery przemysłowej, która odpowiada za tworzenie  obrazu i transmisje w formie cyfrowej. Wyróżniamy 3 typy obiektywów: C, CS, SS. Różnica polega na średnicy gwintu mocującego oraz odległość obiektywu od powierzchni przetwornika. Dobre dopasowanie obiektywu pozwala kamerze przemysłowej na pracę w każdych warunkach. Obiektyw pozwala także na ustawianie kątu widzenia i ostrość wizji.

Dysponujemy w handlu następującymi obiektywami:

 • Obiektywy mini
 • Obiektywy stałoogniskowe
 • Obiektywy manualne
 • Obiektywy auto iris

Najważniejsze parametry obiektywów: ogniskowa (odległość, w jakiej od centrum optycznego obiektu powstaje obraz obiektu), przesłona, liczba aperturowa obiektywu (tzw. jasność obiektywu), głębia ostrości, liczba transmisyjna obiektywu, rozdzielczość, ostrość, kontrastowość.

Rejestratory cyfrowe to urządzenia pozwalające na nagrywanie wideo  w formacie cyfrowym na dyskach twardych lub innych medium.  Wyróżniamy ze wzlędu na budowe i funkcje rejestratory cyfrowe bazujące jako komputery klasy PC oraz jako stacjonarne urządzenia służące tylko w celu nagrywania wideo w systemie telewizji przemysłowej. Rejestratory cyfrowe można podzielić ze wzgędu na ilość wejść kamer: 4 kanałowe, 8 kanałowe, 16 kanałowe.